Ceny služeb

Přehled cenové úrovně typických staveb

Ceny jsou pouze orientační a vychází z již realizovaných staveb.

Rozhodující je výběr zařizovacích předmětů, které tvoří 70 - 80% ceny zakázky. Tyto jsou oceňovány dle platných ceníků ÚRS nebo smluvní cenou - dle přání zákazníka.

Ke každé zakázce firma PROMS provádí nebo zprostředkuje provedení veškerých prací, které se zakázkou souvisí (projektová dokumentace, vložkování komínů, výkopové práce, vyřízení dokladů u SMP, OVaK, vytyčení inženýrských sítí a pod.)

Zakázky se tedy realizují tzv.”na klíč”, od zadání požadavku až po předání funkčního zařízení zákazníkovi. Ke každé zakázce je na základě projektové dokumentace předem vypracována cenová nabídka, která zákazníkovi zaručuje cenu díla. Pokud vzniknou vícepráce,j sou odsouhlaseny odběratelem a účtovány zvláště.

Uvedení spotřebičů do provozu zajišťují smluvní servisní technici.


Plynofikace rodinného domu 120 - 150 tis.Kč

dodávka kotle, montáž rozvodů potrubí plynu, propojení ústředního vytápění a vodoinstalace, zapojení elektroinstalace včetně dodávky termostatu a revize, výkopové práce, vložkování komínů včetně revize, zednické práce, nátěr a izolaci potrubí, dodávka skříně k HUP, projektová dokumentace, vyřízení dokladů u SMP, revize plynu atd.

Zhotovení etážového topení v bytě 80 - 100 tis.Kč

dodávka kotle, radiátorů, montáž rozvodů potrubí plynu, ústředního vytápění a vodoinstalace, zapojení elektroinstalace včetně dodávky termostatu a revize, vložkování komínů včetně revize, zednické práce, nátěr a izolaci potrubí, projektová dokumentace, vyřízení dokladů u SMP, revize plynu atd.

Lokální topidla - Gamaty v bytě 40 - 60 tis.Kč

dodávka lokálních topidel, montáž rozvodů potrubí plynu, zednické práce, nátěr potrubí, projektová dokumentace, vyřízení dokladů u SMP, revize plynu.

Zhotovení ústřední vytápění v RD přízemní 120 - 150 tis.Kč, patrový 150 - 230 tis.Kč

dodávka kotle, radiátorů, montáž rozvodů potrubí plynu, ústředního vytápění a vodoinstalace, zapojení elektroinstalace včetně dodávky termostatu a revize, vložkování komínů včetně revize, zednické práce, nátěr a izolaci potrubí, projektová dokumentace, vyřízení dokladů u SMP, revize plynu atd.

Kompletní rekonstrukce zdravotechniky v RD 280 - 380 tis.Kč

dodávka kotle, radiátorů, zařizovacích předmětů - umyvadla, WC, vany, baterie, sprch. kouty apod., montáž rozvodů potrubí plynu, ústředního vytápění, vnitřní a venkovní vodoinstalace a odpadů, zapojení elektroinstalace ke kotli včetně dodávky termostatu a revize, výkopové práce, vložkování komínů včetně revize, zednické práce, nátěr a izolaci potrubí, dodávka skříně k HUP, projektová dokumentace, vyřízení dokladů u SMP, revize plynu atd.

Plynovodní přípojka PE STL 18 - 25 tis.Kč

zhotovení plynovodní přípojky po HUP včetně propojení na hlavní řad, revize, materiálu a předání přípojky SMP.Do délky cca 30m.Delší přípojky dle ceníků.

Plynovodní přípojka ocelová NTL 20 - 30 tis.Kč

zhotovení plynovodní přípojky po HUP včetně propojení na hlavní řad, revize, materiálu a předání přípojky SMP.Do délky cca 10m. Delší přípojky dle ceníků.