Přehled realizovaných staveb

Komplexní dodávka rozvodů ÚT a ZTI na akci Nová Poruba.
www.novaporuba.cz

Provedení komplexní rozvodů ÚT a plynofikace novostaveb 10-ti RD ve Fonovicích.
www.atriumrealityas.cz

Komplexní rekonstrukce ústředního vytápění hotelu Optimit v Trojanovicích pro firmu MPM Quality.

Rekonstrukce plynových rozvodů v obytných domech do měděného „press“systému v Ostravě - Porubě.

Plynofikace, rekonstrukce ústředního vytápění v objektech školy, mateřské školy, obecního úřadu, kulturní domu a restaurace v Bravanticích.

Provedení komplexní rozvodů ÚT a plynofikace novostaveb 6-ti RD v Polance.
www.atriumrealityas.cz

Dodávka a montáž ZTI a ÚT při rekonstrukci bytového domu Jubilejní 59, O.- Hrabůvka.

Plynofikace domů na ul.Bendlova v O.- Mariánských Horách.

Dodávka a montáž ústředního vytápění pro VDI META na ul.1.Máje v O.- Vítkovicích.

Dodávka a montáž ústředního vytápění při rekonstrukci školky na ul.Volgogradská O.- Hrabůvce.

Dodávka a montáž ZTI a ÚT při rekonstrukci obchodního centra pro firmu TONSTAV v O.- Hrabové.

Provedení přeložky plynovodu pro Bytostav Poruba, a.s. v areálu VTP Ostrava - Poruba.

Dodávka a montáž ZTI a ÚT v rodinných domech pro koncové klienty.